พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าไม่ต่อท่อระบายอากาศ (EX-15SC6T)

930 ฿

พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าไม่ต่อท่อระบายอากาศ EX-15SC6T (ไม่ใช้ท่อต่อ)
ใบพัดขนาด 6 นิ้ว แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก บาง ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

Description

– แบบฝังฝ้าเพดานไม่ต้องใช้ท่อ ดูดอากาศออก
– เหมาะสำหรับติดตั้งกับห้องใต้หลังคาได้อย่างสวยงาม
– มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม
– มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย
– ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
– ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001
– ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
– รับประกัน มอเตอร์ 5 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี