FV-25LUT3(ใบพัดขนาด 10นิ้ว) พัดลมติดผนังดูดอากาศออก ปิดเปิดโดยแรงลม

1,150 ฿

FV-25LUT3 (ใบพัดขนาด 10นิ้ว) พัดลมติดผนังดูดอากาศออก Panasonic มีม่านด้านหน้าบานเกล็ดหลังปิดเปิดโดยแรงลม

รหัสสินค้า: 000573

Description

Overview

  • มอเตอร์เทคโนโลยีขั้นสูง
  • ใบพัดขนาด 10 นิ้ว
  • แบบดูดอากาศเข้า-ออก
  • บานเกล็ดเปิด-ปิดโดยใช้เชือกดึง
  • ระบายอากาศ… สูดความบริสุทธิ์ให้ชีวิต
  • การระบายอากาศที่ดีเป็นอย่างไร
  • เพิ่มความสวยงามด้วยหน้ากาก สามารถถอดประกอบได้
  • ติดตั้งง่าย
  • ปลอดภัยจากสารเคมีต้องห้าม

มอเตอร์เทคโนโลยีขั้นสูง

เป็นมอเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประกอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นโดยเทคโนโลยี HP Motor ผ่านการทดสอบเปิดต่อเนื่อง 10,000 ชั่วโมง ตัวมอร์เตอร์ถูกประกอบด้วยเครื่องจักรทำให้มีความแม่นยำสูง และช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานกว่าด้วยตลับลูกปืนเป็นแกนยึด (อ่านรายละเอียดต่อ มอเตอร์เทคโนโลยีขั้นสูง)

แบบดูดอากาศเข้า-ออก

สามารถปรับให้เป็นแบบดูดอากาศเข้า และดูดอากาศออกได้ในตัวโดยใช้เชือกดึง ระบายอากาศ… สูดความบริสุทธิ์ให้ชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับเครื่องปรับอากาศ, กำจัดกลิ่น, กำจัดฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กในอากาศ, และกำจัดความชื้น

การระบายอากาศที่ดีเป็นอย่างไร

การระบายอากาศที่ดี คือ ระบบที่ก่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ อากาศที่ถ่ายเทออกและอากาศที่นำมาทดแทนต้องสมดุลกัน ระบบระบายอากาศในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ การระบายอากาศตามธรรมชาติและการถ่ายเทอากาศแบบใช้พัดลมระบายอากาศ

ปลอดภัยจากสารเคมีต้องห้าม

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดไม่มีสารเคมีต้องห้าม สารเคมีต้องห้าม 6 ชนิดได้แก่ ตะกั่ว , ปรอท, แคตเมียม, โครเมียม, PBBs, PBDE

ข้อมูลทั่วไป
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 (ดูดออก)
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) 27
รอบ / นาที 1,060
ปริมาตรลม ลบ.ม./ชม.(ลบ.ฟุต/นาที) 835(491)
ระดับเสียง (เดซิเบล) 41
น้ำหนัก (กก.) 2.7