HATARI VW15M5(N) พัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว

598 ฿

ผลิตภัณฑ์ พัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว
ประเภท ติดผนัง
สี ขาว
ขนาดใบพัด 6″
หมายเลขรุ่น VW15M5(N)
สวิตช์ควบคุม สวิตช์อัตโนมัติ
ความเร็วรอบ 2,250 รอบ/นาที
ค่าใช้งาน 0.28 m³/min/W
กระแสไฟฟ้า 0.08 แอมป์
กำลังไฟฟ้า 16 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า 220V 50Hz
ขนาดผลิตภัณฑ์ 23.0 x 23.4 x 23.0 ซม.
นํ้าหนักผลิตภัณฑ์ 1.75 กิโลกรัม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 25.5 x 26.0 x 28.5 ซม.
นํ้าหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 2.30 กิโลกรัม

Description

ติดตั้งง่าย ด้วยวงกบพลาสติกขนาดมาตรฐาน ทนทานต่อการใช้งาน
ป้องกันฝนสาด ฝุ่นผง สัตว์และแมลง ด้วยฝาครอบหลังพัดลมระบายอากาศ
เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอล แบริ่ง
ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.934-2558 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม