Tower Classic Tower Classic

1,850 ฿

Tower Classic Tower Classic ขนาดผลิตภัณฑ์ 25.0 x 25.0 x 108.5 ซม.นํ้าหนักผลิตภัณฑ์ 4.5 กิโลกรัม

Description

ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ
ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ
ปรับรัศมีการส่ายได้ 3 ระดับ คือ มุมส่ายแบบแคบ 60 องศา แบบปานกลาง 120 องศา และแบบกว้าง 180 องศา
TEMPERATURE DISPLAY แสดงอุณหภูมิบริเวณโดยรอบพัดลม
ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง
ระบบไฟส่องสว่าง ปรับความสว่าง เพิ่มลดและเปลี่ยนสีไฟส่องสว่างได้ 4 สี ได้แก่ สีขาว, สีฟ้า, สีชมพู, สีเขียว
เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอล แบริ่ง
ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.934-2558 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม