Sale!

WEG6501K ฝาอลูมิเนียม 1 ช่อง (พร้อมตะแกรง)

102 ฿

ฝาอลูมิเนียม รุ่น 1 – Touch (พร้อมตระแกรง)
ฝา 1 ช่อง (สำหรับ 1 อุปกรณ์)
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100

รหัสสินค้า: 000453

Description

ฝาอลูมิเนียม รุ่น 1 – Touch (พร้อมตระแกรง)
ฝา 1 ช่อง (สำหรับ 1 อุปกรณ์)
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100