Sale!

WEG65029K ฝาอลูมิเนียม 2 ช่องกลางใส่ปลั๊กกราวด์เดียว (พร้อมตะแกรง)

102 ฿

ฝาอลูมิเนียม รุ่น 1 – Touch (พร้อมตระแกรง)
ฝา 2 ช่องกลาง (สำหรับ 1 อุปกรณ์)
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100

รหัสสินค้า: 000456

Description

ฝาอลูมิเนียม รุ่น 1 – Touch (พร้อมตระแกรง)
ฝา 2 ช่องกลาง (สำหรับ 1 อุปกรณ์)
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100