Sale!

WEG6503K ฝาอลูมิเนียม 3 ช่อง (พร้อมตะแกรง)

102 ฿

ฝาอลูมิเนียม รุ่น 3 – Touch (พร้อมตระแกรง)
ฝา 3 ช่อง (สำหรับ 3 อุปกรณ์)
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100

รหัสสินค้า: 000455

Description

ฝาอลูมิเนียม รุ่น 3 – Touch (พร้อมตระแกรง)
ฝา 3 ช่อง (สำหรับ 3 อุปกรณ์)
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100