Sale!

WN7504-8 ฝาอลูมิเนียม 4ช่อง(พร้อมตะแกรง)

184 ฿

ฝาอลูมิเนียม (พร้อมตระแกรงเหล็ก) ฝา 4 ช่อง (สำหรับ 4 อุปกรณ์) บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ่ 20

รหัสสินค้า: 000442

Description

ฝาอลูมิเนียม (พร้อมตระแกรงเหล็ก)
ฝา 4 ช่อง (สำหรับ 4 อุปกรณ์)
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ่ 20