Sale!

WN7506-8 ฝาอลูมิเนียม 6ช่อง(พร้อมตะแกรง)

184 ฿

ฝาอลูมิเนียม (พร้อมตระแกรงเหล็ก)ฝา 9 ช่อง (สำหรับ 9 อุปกรณ์)บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ่ 20

รหัสสินค้า: 000443

Description

ฝาอลูมิเนียม (พร้อมตระแกรงเหล็ก)
ฝา 6 ช่อง (สำหรับ 6 อุปกรณ์)
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ่ 20