ทีวี

ขาทีวี ขาแขวนทีวี มีความจำเป็นอย่างไร ทำไมจึงนิยมใช้กัน ??

ปัจจุบันทีวีก็สามารถทั้งเป็นทีวีตั้งโต๊ะและแขวนผนัง เพราะฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์จากขาทีวี ขาแขวนทีวี การจัดวางทีวี มีความจำเป็นที่ต้องยึดติดกับฝาผนัง เพราะไม่สามารถทำการวางโดดๆได้ อาจจะวางบนโต๊ะทีวีหรือชั้นทีวีได้ แต่คนก็ไม่นิยมมากเท่าไหร่จะนิยมไปใช้ที่แขวนทีวีกันมากกว่า และเราจะเรียกที่ยึดติดฝาผนังนี้ว่าขาแขวนทีวี