วายเวย์

ประกาศขายวายเวย์ Stock ลด 45% วายเวย์ 1.0 มิล ลด 30% ผลิต 7 วันทำการ เทรย์ ลด 30% ฝาเทรย์ลด 35% แลดเดอร์ลด 35% ทั้งตัวทั้งฝา

วายเวย์ แลคเดอร์ เคเบิ้ลเทรย์ Wireway CABLE TRAY WIRE WAY , CABLE TRAY , LADDER รางวายเวย์ รางไวเวย์ รางไฟ รางเหล็ก เป็นชื่อที่เรียกกันโดยทั่วไป ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า ในที่นี้จะขอใช้คำว่า ” รางวายเวย์” ซึ่งหมายถึงการนำเอาแผ่นเหล็กมาตัดตามความยาวแผ่นซึ่งจะมีความยาวเท่ากับ 8 ฟุต หรืออาจจะตัดตามความกว้างของแผ่น เพื่อผลิตรุ่นที่ยาว 4 ฟุต ตามความเป็นจริงแล้ว เหล็กแผ่นมาตรฐานจะมีความกว้าง 1220 mm. และยาว 2440 mm.หรือเรียกกันง่ายๆว่าขนาด 4 x 8 ฟุต ในบางครั้งก็มีการสั่งผลิต สั่งทำสีเทา สีขาวครีมไข่ไก่พิเศษ ในความยาว 10 ฟุต หรือ 3 เมตร หรืออาจจะเป็นการผลิตสำหรับงานที่ต้องการขนาดที่กว้าง หรือลึก มากกว่าขนาดมาตรฐาน หรือในกรณีที่ต้องการความทนทาน ไม่ผุกร่อน เมื่อติดตั้งในบริเวณที่มีความชื้น […]