Hatari พัดลมไอเย็น , ทาวเวอร์ , ทรงกลม

ใหม่! เย็นสบาย ไรละอองไอนำ

พัดลมไอเย็นฮาตาริ ให้สัมผัสสายลมเย็นสบาย ลดทั้งอุณหภูมิและประหยัดพลังงาน โดยใช้หลักการดึงอากาศภายในห้องพัด

ผ่านเข้าสู่แผ่นกระจายน้ำ CelPad ทำให้เกิดการระเหยแล้วถ่ายเทเป็นพลังลมเย็นสดชื่น ไร้ซึ่งละอองน้ำ ไม่ปียกขึ้น ใช้งานง่าย

ได้ทุกที่ โดยไม่ต้องติดตั้งก่อนใช้งาน

ใหญ่กว่า เย็นกว่า ลดอุณหภูมิได้จริง

ด้วยแผ่นกระเหยน้ำ (CelPad) ขนาดใหญ่พิเศษที่ผลิตจากเยื่อไม้สนคุณภาพสูงนำเข้าจากต่างประเทศ มีประสิทธิภาพในการระเหย

น้ำได้ดี ช่วยดูดชับ และระเหยน้ำได้รวดเร็วทั่วทั้งแผ่น จึงลดอุณหภูมิได้เร็ว ทนทาน ไม่เบื่อยยุยง่าย พร้อมป้องกันอีกชั้นด้วย

การเคลือบสารเทฟลอน (Teflon) ลดการเกิดเชื้อรา คราบหินปูน การสะสมของฝุ่น และคราบสกปรก สามารถถอดล้างทำความ

สะอาดได้ง่าย

ปลอดภัยยิ่งกว่า เย็นสบายนานยิ่งขึ้น

ฟรี! เจลทำความเย็น Ice Gel Pack มาตรฐานญี่ปุ่น 2 ก้อน ช่วยทวีพลังลมเย็นสบาย สามารถแช่ร่วมกับอาหารในช่องแช่แข็ง

ได้อย่างมั่นใจ โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดอายุการใช้งาน ด้วยมาตรฐาน FoodGrade

Showing all 7 results