พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก (V-15EWG6T)

1,760 ฿

พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก V-15EWG6T
ใบพัดขนาด 6 นิ้ว แบบดูดอากาศออก ซัตเตอร์บานเกร็ดเปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับอาคารสูง

Description

– แบบติดกระจก ดูดอากาศออก
– มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม
– มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย
– ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
– ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001
– ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
– รับประกัน มอเตอร์ 5 ปี  อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี