นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า

นโยบายการคืน และเปลี่ยนสินค้า

กรณี มีข้อตกลงล่วงหน้าก่อนซื้อขายขอเปลี่ยนเป็นหนังสืออักษร ตกลงกันจะเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน ถ้าไม่มีหนังสือตกลงให้เปลี่ยนสินค้าได้ จะไม่มีการรับคืน รับเปลี่ยน การเปลี่ยนสินค้าในราคาเท่ากัน หรือเพิ่มเงินเปลี่ยนทุกครั้งขอให้มีการเจรจาเป็นหนังสือตกลงกันล่วงหน้าก่อนจะเปลี่ยนได้ ถ้าไม่มีเจรจาล่วงหน้าเป็นอักษรเปลี่ยน คืน ไม่ได้

สินค้าที่มีบัตรรับประกัน ผู้ซื้อจะต้อง เปลี่ยนที่เจ้าของสินค้าเท่านั้น หรือซ่อมตามเวลาที่มีประกัน ทางร้านอาจจะบริการให้ฟรี เป็นกรณี รายลูกค้า

ก่อนตกลงซื้อขาย หรือโอนเงินชำระสินค้า ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง ผู้ซื้อผิดพลาดจะขอคืน ขอ

เปลี่ยนอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ขาย