Sale!

WEG6502K ฝาอลูมิเนียม 2 ช่อง (พร้อมตะแกรง)

102 ฿

ฝาอลูมิเนียม รุ่น 2 – Touch (พร้อมตระแกรง)
ฝา 2 ช่อง (สำหรับ 2 อุปกรณ์)
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100

รหัสสินค้า: 000454

Description

ฝาอลูมิเนียม รุ่น 2 – Touch (พร้อมตระแกรง)
ฝา 2 ช่อง (สำหรับ 2 อุปกรณ์)
บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100