Sale!

WEG6504K ฝาอลูมิเนียม 4 ช่อง (พร้อมตะแกรง)

240 ฿

ฝาอลูมิเนียม รุ่น 1 – Touch (พร้อมตระแกรง)
ฝา 4 ช่อง (สำหรับ 4 อุปกรณ์)
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ่ 20

รหัสสินค้า: 000457

Description

ฝาอลูมิเนียม รุ่น 1 – Touch (พร้อมตระแกรง)
ฝา 4 ช่อง (สำหรับ 4 อุปกรณ์)
บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ่ 20